ایران بهشت روی زمین

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

مفهوم آی اس آی ISIانجام پایان نامه

آی اس آی چیست

ایزی پیپر ( essaypaper.ir ) : علامت اختصاری ISI به مفهوم موسسه اطلاعاتی علمی است.این مجموعه در دهه ۱۹۵۰ توسط گارفیلد تاسیس شد.
موسسه اطلاعات علمی Institute for Scientific Information)

بانک اطلاعات ISI مرکزی برای فهرست نمودن و پوشش دادن کامل مهمترین مجلات علمی انتشار ه در جهان به منظور تبادل اطلاعات بین محققان مختلف است . شمار مجلات ISI ثابت نیست. مجله شاید در یک زمان٬ از مجلات ISI محسوب شود٬ اما به دلیل کاهش بار علمی٬ بعداً از لیست مجلات ISI کنار گذاشته شود. در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰۰ مجله٬ در لیست ISI قرار دارند. هر ساله ۲۰۰۰ مجله نو مورد بررسی قرار می گیرد و حدود ده درصد آنها به لیست ISI اضافه می شوند.
هر مجله علمی قبل از انتخاب شدن و فهرست شدن در ISIیکسری مراحل بررسی را پشت سر می گذارد. ازعبارت عوامل مورد ارزیابی و رعایت استانداردهای بانک اطلاعاتی ISI ،کمیته علمی منتخب مجله، تنوع بین المللی مقالات چاپ شده در آن، نشر به موقع مجله و اهمیت نشرآن است . لازم به ذکر است که هیچ از این عوامل به تنهایی مورد ارزیابی بررسی قرار نمی گیرد بلکه با نقد مجموع عوامل یک امتیاز کلی داده خواهد شد.
موارد بررسی مجله

از عبارت موارد ی که در بررسی مجله مورد توجه قرار دارد این است که عنوان مقالات، چکیده کلمات کلیدی می بایست به زبان انگلیسی باشد همچنین پیشنهاد می شود که منابع هم به زبان انگلیسی نوشته شوند. اگر چه اطلاعات علمی خیلی مهم به همه زبانها به چاپ می رسد ولی موارد ذکر شده می بایست به زبان انگلیسی باشد تا تحت داوری بررسی ISI قرار گیرد زیرا بررسی کنندگان مجلات علمی در ISI نمی توانند عناوین و منابع بکاررفته در مقالات را به زبان انگلیسی ترجمه کنند. داوری علمی تخصصی مقالات چاپ شده در مجله بوسیله داوران نام آشنای علمی از عبارت عمده ترین موارد مورد توجه بررسی کنندگان است که گویای اعتبار و غنای علمی مجله است.
مفهوم آی اس آی (ISI)

علامت اختصاری ISI به مفهوم موسسه اطلاعاتی علمی است.این مجموعه در دهه ۱۹۵۰ توسط گارفیلد تاسیس شد.در سال ۱۹۹۲ امتیاز موسسه ISI بوسیله شرکـت تامسون خریداری شد و از آن پس Thomson ISI جهت آن گزینش شد.
SCI Science Citation index

علامت اختصاری SCI به مفهوم یک بانک اطلاعاتی DVD است که دستیابی به چکیده ها و لیست منابع را از بین ۳۷۰۰ مجله پزشکی فنی علمی میسر می نماید .
SSCI Social science Citation index

این علامت اختصاری به مفهوم یکراهنمای دسترسی به اطلاعات علمی به شکل CD-ROM به صورت آنلاین از طریق Web of science است و دسترسی به چکیده های ۱۷۰۰ مجله در رشته های علوم اجتماعی چکیده های ۳۳۰۰ مجله علمی و فنی و پزشکی را میسر می نماید .
AxHCI Arts Humanities Citation Index

این علامت اختصاری به مفهومروش مشابه با فوق است که دسترسی به چکیده های ۱۱۳۰ مجله در رشته های علوم پایه علوم اجتماعی را میسر می نماید .
مفهوم Web of science

این اصطلاح به مفهوم سیستم اطلاع رسانی تامسون است که حاوی ACHCI , SCCI است و ۸۷۰۰ مجله را پوشش میدهد.و همچنین بانکهای اطلاعاتی MEDLINE و ISI Proceedings ,BIOSIS هم در این زمینه ارائه میشوند.
JCR

مجموعه اطلاع رسانی است که گزارشهای سالانه را توسط مجموعه تامسون در یک مورد مقایسه بررسی مجلات ارائه می شوند را در بر دارد که در ماه ژوئن هر سال منتشر میشوند.
ISC چیست؟

ISC یا همان پایگاه استنادی علوم جدید تکنولوژی که شبیه ISI مقالات پژوهشگران است که خوشبختانه در ایران هم چنین پایبعضی تاسیس شده است وهم اکنون به کار می پردازد.

  • محسن خلیلی